Ett professionellt nytänkande Vi erbjuder coaching för olika delar av Din livsresa Coaching är ett samarbetsprojekt där Din personliga coach hjälper till att: Sätta realistiska mål Utveckla egna möjligheter och resurser Genomföra uppsatta mål En vanlig coaching kan omfatta ca 10-20 timmar under en 6 månaders period. Det kan också handla om en mer begränsad period som omfattar 5-10 sessioner samt eventuell  uppföljning. Vi föreslår först ett 1 tim möte för att diskutera Dina behov och upplägget av coachingen. Vi erbjuder Executive Coaching KarriärCoaching Sätta mål och nå dit Coaching StresshanteringsCoaching Executive Coaching handlar i första hand om verksamhetscoachning i Din roll i företaget. Vid KarriärCoaching hjälper coachen Dig att identifiera dina resurser och din drivkraft samt planera  för Din karriär. Vid Sätta mål och nå dit Coaching handlar det om att hjälpa Dig att nå Dina egna mål i arbetslivet,  personligt och privat med effektiva och kraftfulla verktyg. Vid StresshanteringsCoaching prövar Du olika verktyg för att dels identifiera och hantera stress på  ett effektivt sätt. Det kan också handla om att hantera oro och långvarig brist på lust.                         
Produktinfo - Kognitivt Centrum