Ett professionellt nytänkande Vad är Kognitiv Beteendeterapi? KBT hos oss tar utgångspunkt från Dina tankar, känslor och handlingar. Den hjälper Dig att förstå detta samband. Våra tankar spelar en stor roll för vårt välmående. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) grundar sig på antagandet att innehållet i en människas tankar också bestämmer innehållet i känsloupplevelserna. Inom Kognitiv Beteendeterapi utgår vi ifrån att vårt sätt att  uppfatta verkligheten bestäms av tidigt införlivade tankemässiga (kognitiva) strukturer. Dessa utgör ett slags filter för vårt tänkande och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra intryck från omvärlden men också från oss själva. När vi mår bra så ser vi världen på ett visst sätt medan tankar och känslor färgas på ett annat sätt när vi mår sämre. Hos oss startar man med 3-4 samtal för att prova sättet att arbeta och ringa in problemen. Därefter gör vi en gemensam sammanfattning. Blir det sedan fråga om fortsatt samtalsbehandling så är det vanligt att det handlar om 12-15 samtal. Vi arbetar främst med · Oro & Ångest · Panikångest · Depression · Social fobi · Affektfobi · Utmattningsdepression · Självbildsträning · Stress · Smärtproblematik · Sömnsvårigheter Vi har vår mottagning mitt i Malmö vid Drottningtorget. Kontakta oss gärna: Tel: 040-30 16 80 (vanligtvis telefontid mån-onsd kl 13-15) E-mail:  info@kognitivtcentrum.se 
Kognitivt Centrum - utbildning