Ett professionellt nytänkande Ofta är inte tankar och känslor i god balans Vanans tankar  Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar. Inte bara i handling utan även i tankarna. Vad händer om man är van vid att fokusera på svårigheter? Plötsligt en dag är det kanske så att det mesta i livet  fungerar väl. Man har en partner som man älskar och älskas av. Man har ett ganska trevligt jobb  med en någorlunda hygglig lön. Man har vänner. Om man är van vid att fokusera på svårigheter så  kan denna vana ligga och lurpassa. Man kan hjälpa vanan på traven genom att börja tänka; Så här bra är det inte möjligt att ha för evigt. Kanske är det möjligt för andra men inte för mig... Sorgsna tankar Vad är sorg och vad är depression. S Beck fann att den deprimerade har tre speciella kännetecken på sina tankar. Han tänker ytterst negativa, dystra tankar om sig själv, sin omgivning och sin  framtid.  I grunden finns det då en stark övertygelse om att ingen i hela världen kan hjälpa honom,  allra minst han själv. Därför kan han heller inte föreställa sig en skimrande och hoppfull framtid. Rädda tankar Det finns många psykologer som på allvar menar att psykisk obalans, överhuvudtaget, härstammar  från brister i hanteringen av rädslan. Det brister inte bara i fokuseringen på just rädslan och  ångesten. Det brister också i fokuseringen på de negativa tankar som framkallar rädslan. De som  har ångest har dessvärre blivit experter på att framkalla rädsla och ångest. Däremot är det ofta  betydligt svårare, och mer ovant, att tänka; Jag kan framkalla tankar, känslor och bilder som  motverkar så att jag inte ska bli rädd, få ångest. Stressade tankar Maximal gas och där vi samtidigt bromsar för fullt leder ovillkorligen till STRESS. Vid stress vänds  positiv kraft till en negativ flod – riktad mot oss själva. Denna kraft kan rent av vara dödlig! Stressen accelererar i kraft om vi hela tiden känner att vi måste prestera ännu mer, arbeta ännu mer, för att uppfatta oss själva som tillräckligt dugliga. Tvångstankar När övergår en god vana till att bli tvång? Ett enkelt, inledande svar, skulle kunna vara; När man inte längre ser en valmöjlighet då övergår det goda till att bli tvingande. Det är just bristen på val som gör tvångstankarna (och handlingarna) speciellt svåra. Det är därför  som de drabbar oss så starkt. Gör så här annars kommer det att hända något katastrofalt… Goda tankar Sunt tänkande handlar förmodligen inte så mycket om att ”rycka upp sig” och träna sig att tänka att  allt är positivt och okomplicerat. Det handlar inte heller om traditionell självförtroendeträning som  snarare kan ha motsatt effekt. Den kan istället leda till att man befäster uppfattningen om att man  inte är så bra, inte har så bra självförtroende trots all träning och då finns det också risk för att se sig som ett ”omöjligt fall”, som en som inte går att påverka och förändra. Den träning man lagt ner för att förändra har bara haft den egenheten att den befäst uppfattningen om svårigheterna. Den har då,  definitivt, varit mer skadlig än lyckosam. Är det då meningsfullt att överhuvudtaget prata om positivt tänkande? Svaret skulle kunna vara; Det beror på. Vettigt positivt tänkande handlar förmodligen mest om ett sunt tänkande som då främst är ett realistiskt tänkande där man också har förmåga att se möjligheterna. Realismen ligger i att se  eventuella hinder men ändå inte missa de möjliga vägarna mot det mål som man satt upp. Hur kan man då vara säker på att vara på rätt väg? För att vara helt säker på att man är inne i en  förändringsprocess bör tankar (och även känslor) ta sig uttryck i konkret handling. Färdigheter  stärker en positiv utveckling. De kan stärka en tanke under förändring och kan därmed leda till en  varaktighet över tid. Ofta behöver vi också stöd för minnet. Det är inte så att vi inte minns men om man har en förutfattad uppfattning om att man, i vissa avseenden, är värdelös så kommer alla livshändelser passera genom detta filter. Händelser som bekräftar antagandet kommer att lyftas fram och omhuldas. Vi ger dem  en ”hedersplats” i hjärnan, i minnet. Prioriteringen leder till att vi framöver lättare kommer i kontakt  med dessa tankar. Om de positiva tankarna, eller livshändelserna, skall få samma framskjutna plats i minnet så måste man ofta hjälpa dem på traven. De utgör ju svåra undantag på det som vi  egentligen tror på. De är därmed inga ”riktiga sanningar”. Ofta måste man skriva ner dessa konkret med datum och egenhändig namnteckning som bevis på att de inträffat.
Kognitivt Centrum - utredning