Ett professionellt nytänkande Vi erbjuder Kognitiv Beteendeterapi/KBT, ACT men även coaching Tanken är central när vi löser problem. Det är just tankeprocessen som utgör grunden för lösandet av t.ex. matematiska operationer. Tanken finns också med oss på ett påtagligt sätt när vi upplever att vi misslyckas. Då kan vi tänka: Jag måste vara dum som inte kan det som alla andra klarar så lätt! Detta är en tanke, ett inre samtal inom oss själva, och inte i första hand en känsla. Själva känslan kommer senare. De negativa tankarna leder ofta till olust och bedrövelse. Vi påverkas på ett påtagligt sätt av tanken. Våra tankar spelar en stor roll för vårt välmående. När det är som bäst så kan man tänka igenom olika saker, olika alternativ och ta beslut utan att prova på allt som man tänkt på. Detta spar tid och kraft och är en nödvändighet för att vi skall kunna fungera optimalt som människor. Vi kan bland annat göra riskkalkyler så att vi därmed undviker en hel del framtida svårigheter. Det finns mycket kraft i tanken även om vi ibland hävdar att känslans makt är ännu större. Man kan slå bort en tanke men inte lika lätt en känsla. Den senare kommer tillbaka igen precis som en bumerang. Man kan slå bort en känsla från sitt medvetande men är den stark så blir den kvar i kroppen i form av en diffus känsla utan ord. Förmodligen är det samma sak med svåra tankar. Även dessa kan tryckas bort, förflyttas från vårt medvetna tänkande. Men de sammanfattas i våra erfarenheter. De formas till olika prototyper, eller grundackord, och kan senare dyka upp i olika sammanhang. Om vi bär med oss ett tillräckligt stort antal upplevelser och tankar om att vi är lyckosamma och även värda att älskas så finns det goda chanser att dessa tankemönster, eller prototyper, kommer att dyka upp som en hjälpande vän när vi stöter på svårigheter i livet. Även om vi blivit svikna av en person så kan vi luta oss mot en inre övertygelse att de flesta människor som vi känner trots allt finns kvar. I dessa relationer känner vi oss älskade även fortsättningsvis, även om en person varit svekfull.   Tankemönster
KBT och Coaching